Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Database Hollandse haringvisserij 1500-1795

De hier gepubliceerde data Hollandse haringvisserij 1500-1795 (excel-bestand, 70 Kb) maken deel uit van de volgende publicatie:

Christiaan van Bochove, 'De Hollandse haringvisserij tijdens de vroegmoderne tijd' (pdf), in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 1:1 (2004), 3-27.

De data voor het Zuiderkwartier zijn afkomstig uit de volgende publicaties en bronnen:

 • Jan Luiten van Zanden, 'Taking the measure of the early modern economy: historical national accounts for Holland in 1510 / 14', in: European Review of Economic History 6 (2002), 131-163 en mededeling van de auteur.
 • Louis Sicking, Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558 (Amsterdam 1998), 78.
 • A.P. van Vliet, Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648) ('s-Gravenhage 1994), 298-299.
 • Hermann Wätjen, 'Zur Statistik der holländischen Heringsfischerei im 17. und 18. Jahrhundert', in: Hansische Geschichtsblätter 16 (1910), 129-185, aldaar 159-168.
 • Gemeentearchief Rotterdam, Oud Archief van de stad Rotterdam 1340-1813 1 a-b, inv. nrs. 2244-2246.
 • Nationaal Archief, De archieven van de colleges van de Grote Visserij, 1578-1857 (1859), inv. nrs. 162-193.
 • Gemeentearchief Vlaardingen, Archief van gecommitteerden van de visscherij te Maassluis, inv. nrs. 141, 143-146
 • Gemeentearchief Vlaardingen, Oud archief Vlaardingen, inv. nrs. 2, 109-113.
 • Gemeentearchief Schiedam, Gerechten van Schiedam, inv. nrs. 616-622 (ter beschikking gesteld door Bo Poulsen van de University of Southern Denmark)./li>

De data voor het Noorderkwartier zijn afkomstig uit de volgende publicaties en bronnen:

 • Jan Luiten van Zanden, 'Taking the measure of the early modern economy: historical national accounts for Holland in 1510 / 14', in: European Review of Economic History 6 (2002), 131-163 en mededeling van de auteur.
 • Louis Sicking, Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558 (Amsterdam 1998), 78.
 • R.T.H. Willemsen, Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw (Hilversum 1988), 56, 164-166.
 • Herman Kaptein, Het Schermereiland. Een zeevarend plattelandsgebied 950-1800 (Bergen 1988), 89.
 • H.A.H. Kranenburg, De zeevisscherij van Holland in den tijd der Republiek (Amsterdam 1946), 30-31.
 • Nina Ellinger Bang en Knud Korst, Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Øresund 1497-1783 (Kopenhagen / Leipzig 1906-1953).
 • Nationaal Archief, De archieven van de colleges van de Grote Visserij, 1578-1857 (1859), inv. nr. 201.

De gemiddelde vangst reeks is een samenstelling en bewerking van data voor Schiedam, Vlaardingen en Enkhuizen respectievelijk:

 • Gemeentearchief Schiedam, Gerechten van Schiedam, inv. nrs. 616-622 (ter beschikking gesteld door Bo Poulsen van de University of Southern Denmark).
 • Hermann Wätjen, 'Zur Statistik der holländischen Heringsfischerei im 17. und 18. Jahrhundert', in: Hansische Geschichtsblätter 16 (1910), 129-185, aldaar 164-167.
 • R.T.H. Willemsen, Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw (Hilversum 1988), 164-166.

Voor een nadere beschrijving van de bronnen en de wijze waarop de reeksen werden geconstrueerd, raadplege men het artikel.