Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Close Encounters with the Dutch

3 Dutch herring
Bo Poulsen
2 The Economic Consequences of the Dutch
Christiaan van Bochove
1 Across the North Sea
Jelle van Lottum