Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

NEHA-Jaarboek

Al deze uitgaven zijn gedigitaliseerd. Hieronder staan wel de inhoudsopgaves van alle jaarboeken, maar de artikelen zijn beschikbaar via iisg.amsterdam/en/collecties/neha-tijdschriften

 

Het Economisch-Historisch Jaarboek was een uitgave van de vereniging het NEHA. Het eerste jaarboek verscheen in 1915 en is sindsdien in onregelmatige afstanden verschenen tot en met 2003.

Het jaarboek verscheen onder de volgende titels:

Economisch-historisch jaarboek (1915-1970)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek (1971-1993)

NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis (1994-2003)