Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Voordelig zorgcontract voor middeleeuwse pensionado

Wie in de vijftiende eeuw zorg in een bejaardenhuis inkocht, was relatief voordelig uit. Dat betoogt Jaco Zuijderduijn in een levendig en informatief artikel in de nieuwe TSEG (jrg. 12 nummer 3)

Kloosters en gasthuizen boden in de late Middeleeuwen ouderenzorg op commerciële basis aan. Er waren twee zorgarrangementen: de 'provenier' had een eigen kamer of zelfs huisje binnen de instelling, de 'commensaal' kreeg niet meer dan een bed met een lamp op een ziekenzaal. De client of  'kostkoper' kocht de zorg met een jaarbedrag in geld of via een legaat in natura. Sommige commensalen werkten nog buiten de deur, anderen klusten bij in het tehuis. De auteur berekende dat gemiddeld het equivalent van 250 - 400 daglonen (op jaarbasis) voor de zorg werd neergeteld. Daarmee werd deze vorm van zorg ook betaalbaar voor de 'middengroepen'. Traditioneel werden bejaarden in de Middeleeuwen door verwanten en familie verzorgd. De opkomst van dit soort bejaardenhuizen en zorgcontracten duidt op het inzetten van individualisering en verandering van sociale structuren in de late 15de eeuw. (Jaco Zuijderduijn, 'Pap en brood tijdens de oude dag. Gepensioneerden in Amsterdam aan het einde van de middeleeuwen').

Andere artikelen in deze nieuwe TSEG:

  • Bas de Roo, The Trouble with Tariffs. Customs policies and the shaky balance between colonial and private interests in the Congo (1886-1914)
  • Jelten Baguet, Politics and Commerce: a close marriage? The case of the Ostend Company

Debate: Varieties of Capitalism: the Dutch case

TSEG is een kwartaalblad uitgegeven door IISG en NEHA bij Amsterdam University Press. De website wordt gehost door het IISG.

Geplaatst: 
30 november 2015