Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

NWO honoreert onderzoeksprojecten

Het onderzoeksproject Plants, People & Work: the Social History of Cash Crops in Asia, 18th to 20th Centuries zal in de komende jaren door het IISG worden uitgevoerd. Het project past naadloos in het centrale "Global Labour History" onderzoeksprogramma van het instituut. Uitvoering is mogelijk omdat NWO het project goedgekeurd heeft als programmatisch onderzoek en er 500.000 euro voor beschikbaar stelde.
Het programma werd ingediend door Marcel van der Linden en Willem van Schendel; het project zal verder mede worden uitgevoerd door Ulbe Bosma, Ratna Saptari en twee nog aan te stellen Indiase postdocs. Het duurt vier jaar en houdt zich bezig met de maatschappelijke rol van drie belangrijke marktgewassen (tabak, suiker en indigo) die de laatste tweehonderd jaar vanuit Amerika naar Azië zijn overgebracht. De vergelijking richt zich op de opkomst en locale inbedding van deze gewassen in Brits-Indië (nu India, Pakistan en Bangladesh) en Nederlands-Indië (nu Indonesië), de mobilisering van arbeid, en de maatschappelijke en ecologische nawerking van de verbouw van elk gewas. Meer informatie: Working for the World.

In dezelfde ronde heeft NWO nog twee programmatische onderzoeken gehonoreerd waaraan IISG-onderzoekers verbonden zijn.
Jan Luiten van Zanden zag het onderzoeksprogramma: The corporate governance of business in the Netherlands during the 20th century; structural change and performance gehonoreerd worden. Corporate governance, oftewel de manier waarop bedrijven worden bestuurd, vormt het resultaat van een historisch gegroeid proces dat nauw samenhangt met de sociale en culturele waarden van een land. Het onderzoeksprogramma beoogt een antwoord te vinden op de vraag welke veranderingen precies plaatsvonden in de besturing van de Nederlandse bedrijven in 20e eeuw en welke invloed deze veranderingen hebben gehad op de prestaties van die bedrijven. Om deze vraag te beantwoorden zijn vier deelprojecten geformuleerd. Het project maakt deel uit van het grote onderzoeksprogramma  Bedrijfsleven in de Twintigste Eeuw (BINT).

In dezelfde ronde heeft NWO nog twee programmatische onderzoeken gehonoreerd waaraan IISG-onderzoekers verbonden zijn.
Jan Luiten van Zanden zag het onderzoeksprogramma: The corporate governance of business in the Netherlands during the 20th century; structural change and performance gehonoreerd worden. Corporate governance, oftewel de manier waarop bedrijven worden bestuurd, vormt het resultaat van een historisch gegroeid proces dat nauw samenhangt met de sociale en culturele waarden van een land. Het onderzoeksprogramma beoogt een antwoord te vinden op de vraag welke veranderingen precies plaatsvonden in de besturing van de Nederlandse bedrijven in 20e eeuw en welke invloed deze veranderingen hebben gehad op de prestaties van die bedrijven. Om deze vraag te beantwoorden zijn vier deelprojecten geformuleerd. Het project maakt deel uit van het grote onderzoeksprogramma Bedrijfsleven in Nederland (BINT).

IISG onderzoeker Roel Meijer zal als postdoc een belangrijke rol spelen in de uitvoering van het project Salafism: Production, Distribution, Consumption and Transformation of a Transnational Ideology in the Middle East and Europe. Hiervan is de hoofdaanvrager Harald Motzki (Nijmegen). Roel Meijer zal het onderwerp "Political reformist Salafism and the Sahwa movement in Saudi Arabia" voor zijn rekening nemen. Het Salafisme is op het ogenblik een van de snelst groeiende religieuze bewegingen in de wereld. Het Salafisme is in Saoedi-Arabië voortgekomen uit het samengaan van het Wahhabisme en de ideologie van de Moslim Broederschap. Tegenwoordig zijn er drie varianten: een apolitieke stroming gericht op innerlijke zuivering; een politieke hervormingsgezinde stroming die zich activistisch opstelt; en een gewelddadige stroming die zich richt op het voeren van de jihad, waartoe onder andere de zogenaamde Hofstadgroep gerekend kan worden. Alledrie de stromingen hebben de laatste twintig jaar in Nederland vooral onder Marokkaanse jongeren invloed gewonnen.

Geplaatst: 
30 januari 2007