Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Aziatische vs Caraïbische Suiker

'The Sugar Plantation in India and Indonesia; Industrial Production, 1770–2010', het nieuwste boek van Ulbe Bosma, IISG-medewerker en hoogleraar vergelijkende sociale geschiedenis aan de VU, is uitgekomen bij Cambridge University Press.

Ulbe Bosma beschrijft hierin hoe Britse en Nederlandse ondernemers het Caraibische plantagemodel in Azië introduceerden en in de loop der tijd nieuwe vorm gaven. Tot ongeveer 1800 was de suiker op de Europese markt vrijwel uitsluitend afkomstig uit het Caraibisch gebied, waar het met slavenarbeid werd geproduceerd. Toen de campagnes voor afschaffing van de slavernij begonnen, richtten de westerse ondernemers de blik op alternatieve productielanden in Azië.

De eerste pogingen van de Britten in India mislukten. In Nederlands-Indië daarentegen boekte men wel succes door de invoering van het 'cultuurstelsel' in Java in 1830,  een systeem waarbij de plaatselijke landbouwers een vast percentage van hun opbrengst onder dwang moesten afstaan voor verdere industriële verwerking.
Een eeuw later nam India het Javaanse model over, maar in plaats van met dwangmaatregelen werkte men hier op basis van vrijwilligheid en met boerencoöperaties.  Toch voorkwam dit systeem van coöperatie niet dat kleine boeren en rietsnijders op grote schaal werden uitgebuit. Bosma concludeert dat de moderne suikerproductie in Azië per slot van  rekening veel trekken heeft van het oude plantagesysteem in de Caraïben, inclusief de misstanden op het gebied van arbeid. 

Boekpresentatie en seminar op 18 oktober

The Sugar Plantation in India and Indonesia; Industrial Production 1770-2010, Ulbe Bosma. 'Studies in Comparative World History' series. Cambridge University Press, September 2013. ISBN: 9781107039698
Introduction
1. Producing sugar for the world
2. East Indian sugar versus slave sugar
3. Java: from cultivation to plantation conglomerate
4. Sugar, science, and technology: Java and India in the late nineteenth century
5. The era of the global sugar market, 1890–1929
6. Escaping the plantation?
Conclusion

Geplaatst: 
12 oktober 2013