Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Archief NCIV nu toegankelijk via catalogus IISG

Het IISG heeft sinds 2001 het archief van het Nederlandse Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting (NCIV) in bewaring. Mede door een financiële bijdrage van Aedes (de vereniging van woningcorporaties) is het nu ook geïnventariseerd. Het archief, van circa 244 meter bruto omvang, is geordend en geschoond tot een archief van 72 meter.

Het NCIV kende een ingewikkelde organisatiestructuur, waarin de voorgangers, Ons Limburg, Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting (KIV) en het Verbond van Christelijke Woningbouwverenigingen en Stichtingen (VCW) op verschillende manieren met elkaar samenwerkten. In 1971 gingen ze samen door in de Federatie NCIV om in 1983 te fuseren tot Vereniging NCIV. De Vereniging fuseerde eind 1998 met de Nationale Woningraad (NWR) tot Aedes.

De archieven van het KIV en VCW bevinden zich ook in het NCIV archief. Het archief van Ons Limburg wordt overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Limburg, dat al een deel van dat archief in de collectie heeft.

Bij de ordening lag de focus vooral op het volkshuisvestingsbeleid door de jaren heen en het confessionele karakter van de organisatie. Het archief geeft, samen met het archief van de Nationale Woningraad, dat zich ook in het IISG bevindt, een interessant beeld van de geschiedenis van de sociale volkshuisvesting in Nederland.

Kijk hier voor het archief van de NCIV

Geplaatst: 
2 november 2017