Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Highlights

Here you will find web presentations that are intended to highlight a special collection, a particular aspect of a collection, or a new acquisition.
Next 5 minutes
Video and Documentation CollectionThis is a guide to the collection of videotapes and related material collected at the Next...
Kolonie Suriname in kaart
De stand van zaken in Suriname werd jaarlijks door de Nederlandse koloniale autoriteiten tot in detail in kaart gebracht ten...
Eén Mei!
Op éénzelfden dag zal een groote internationale manifestatie worden georganiseerd, die ten doel heeft in alle landen en in...
Deserteurs en GI's in de Vietnamoorlog
In de jaren zestig van de vorige eeuw voerden de Verenigde Staten een oorlog in Indochina en vooral in Vietnam. In de jaren...
Provo 50 Jaar
Precies vijftig jaar geleden, in mei 1965, werd in Amsterdam Provo geboren, een beweging van jongeren die op een speelse...
Co van den Born, vakbondsvrouw
Co van den Born was wat je noemt een vakbondsvrouw in hart en nieren. In de jaren van de wederopbouw, maar ook in de woelige...
Muzikale Vakbond
De Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV) werd in 1875 opgericht en is daarmee een van de oudste...
Henri Wiessing, journalist en partijloos communist
Voorjaar 2014 ontving het IISG een mooie en omvangrijke aanvulling op het archief van H.P.L. (Henri) Wiessing. Wiessing (...
De familie Kautsky in oorlogstijd
Het IISG bezit diverse archieven die op de familie Kautsky betrekking hebben. Allereerst het archief van Karl Kautsky (1854-...
Mode- en kostuumgeschiedenis
Kleding wordt door maatschappij en cultuur bepaald en kan vaak een belangrijke indicatie zijn voor sociale en culturele...

Pagina's