Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd
  • English

Geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC. Lespakket.

Op deze pagina vind je lesmateriaal bij ‘De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC’. Het is gemaakt door Paula van Rooij en gebaseerd op onderzoek van Matthias van Rossum, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Het is vrij toegankelijk voor onderwijsdoeleinden. De lessen maken het nieuwe onderzoek toegankelijk voor docenten en leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo.

In de meeste methodes en de stofomschrijving van het centraal eindexamen (CE) wordt weinig aandacht besteed aan slavernij. Waar slavernij wel ter sprake komt, wordt uitsluitend gekeken naar de rol van de West-Indische Compagnie bij slavernij in de VS en Curaçao. Dat terwijl dit nieuwe historisch onderzoek van het IISG laat zien dat ook in Azië veel mensen slavenarbeid verrichten, onder toeziend oog van de VOC.

Download hier het lesmateriaal: