Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Latijns Amerika Collectiegids

Latijns Amerika, regio vol legendarische revoluties en revolutionaire bewegingen, leek voorbestemd om een belangrijk verzamelgebied voor het IISG te worden.
De eerste grote revolutie van de twintigste eeuw vond in Mexico plaats in 1910, dus nog voor de Russische en de Chinese. De revoluties in Cuba (1959) en Nicaragua (1979) hielden de wereld lange tijd bezig. Armoede, sociale ongelijkheid en geweld vormen ook vandaag de dag nog volop potentieel voor sociale revolutie in Latijns Amerika. In ieder land is de linkse stroming prominent aanwezig, ofwel in de regering, ofwel in gewapende politieke organisaties zoals Sendero Luminoso. Landarbeiders, vrouwen, religieuzen en kerkelijke groeperingen en bewoners van krottenwijken en studenten hebben zich de afgelopen jaren rond specifieke actiepunten verenigd in organisaties. Solidariteitscomités en mensenrechtenorganisaties in Europa en Noord Amerika richten zich al tientallen jaren op Latijns Amerikaanse landen.

De verzamelingen op het gebied van Mexico, Brazilië en Argentinië zijn behoorlijk omvangrijk. Het grootste deel van het materiaal van vóór 1940 is afkomstig uit de collectie van de Oostenrijkse historicus en verzamelaar van anarchistica Max Nettlau. Veel materiaal is dus van anarchistische komaf, want anarchisme en anarchosyndicalisme vormden tot 1930 krachtige ideologische stromingen in deze landen.

De naoorlogse Latijns Amerikaanse collecties zijn voor een groot deel terug te voeren op schenkingen van Europese solidariteitscomités, die periodieken, brochures en andere documentatie verzamelden om zelf goed geïnformeerd te blijven. Veel van dit materiaal is uiteindelijk op het IISG terechtgekomen en is nu toegankelijk voor onderzoek. Een goed voorbeeld is de collectie over Nicaragua tijdens de Sandinistische periode. Ook zijn er microfilms van grote archieven die in Latijns Amerikaanse instellingen bewaard worden, zoals de archieven van grote vakbonden in Peru, Bolivia en Chili. Deze beslaan de periode van 1900 tot nu.

Zie ook: Latin American and Caribbean Network on Labour History

De verzameling is op verschillende manieren ontsloten. Het is mogelijk om alle materiaalsoorten te zoeken via de IISG catalogus.

Contact: Rossana Barragán rba@iisg.nl