Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

De Engelse Boerenopstand van 1381 begon uit onvrede met een belastingheffing, maar ging toch niet uitsluitend om geld. Ook de vrijheid was in het geding: de boeren eisten dat een arbeider mocht gaan... [Item of the Day]
België en Holland zijn in 1815 op last van de grote Europese mogendheden een huwelijk aangegaan. België betoont zich daarin de meest ontevreden partner. Na een volksopstand roept een Voorlopig Bewind... [Item of the Day]
Pantservoertuigen en tanks nemen op 19 augustus 1991 posities in bij de belangrijkste regeringsgebouwen in Moskou. President Michail Gorbatsjov is afgezet door Genadi Janaev, vice-president van de... [Item of the Day]
Fidel Castro en enkele getrouwen voerden in 1953 een aanval uit op de Moncada barakken, een militair hoofdkwartier in het Zuiden. Dictator Batista had echter de touwtjes strak in handen en het kostte... [Item of the Day]
De Sandinistas, genoemd naar de rebellenleider Cesar Augusto Sandino, begonnen hun strijd in Nicaragua al in 1962. In de jaren '70 liep dat uit op een ware burgeroorlog met de regering van president... [Item of the Day]
Studenten in Teheran gingen in 1999 de straat op om te demonstreren voor politieke vrijheid. In eerste instantie ging het vooral om persvrijheid omdat de regering net een hervormingsgezinde krant... [Item of the Day]
Rond volksvoedsel nr. 1, de aardappel, ontstond eind juni 1917 in Amsterdam een bloedige opstand, die als 'Aardappeloproer' de geschiedenis in is gegaan. Een week lang braken her en daar in de stad... [Item of the Day]
De boerenopstand in 1946 in Telengana (in Hyderabad, Zuid-India) was in eerste instantie gericht tegen 'forced labour' en de feodale onderdrukking. Later ontwikkelde hij zich tot een agrarische... [Item of the Day]
Niet het socialistisch ideaal, maar bedorven vlees was de aanleiding voor muiterij onder de bemanning van het Russische slagschip Potemkin op 14 juni 1905. De leider van de opstandelingen Grigorij... [Item of the Day]
Sinds 13 mei 1989 hielden studenten die demonstreerden voor democratische hervormingen het Tiananmen Plein in Peking bezet. De autoriteiten waarschuwden dat zij de 'sociale chaos' niet zouden... [Item of the Day]

Pagina's