Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Hoewel er in China tientallen miljoenen van deze publicatie in omloop waren en de inhoud ervan uit het hoofd gekend moest worden, zegt 'het Rode Boekje' Chinezen niets. Die benaming voor de Citaten... [Afbeeldingenalbum]
Deze poster uit de Eerste Wereldoorlog waarop Lord Kitchener Britse jongens aanspoort zich te melden voor het leger is ettelijke keren nageäapt.Veldmaarschalk Hubert Horatio Kitchener (1850-1916),... [Afbeeldingenalbum]
Het IISG verwierf een grote hoeveelheid posters uit Bangladesh, waarin alle cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis van deze jonge natie vertegenwoordigd zijn.In 1971 maakte Bangladesh zich los... [Afbeeldingenalbum]
De Koude Oorlog en de strijd in Vietnam hebben een enorme hoeveelheid propaganda-posters opgeleverd. China, Sovjet-Rusland en Cuba, de communistische landen die Noord-Vietnam steunden, stelden de... [Afbeeldingenalbum]
In 2001 ontving het IISG 26 recente Vietnamese affiches, een belangrijke uitbreiding op de al aanwezige collectie.Interessant is de nadruk op de gezondheidsproblematiek: er zijn 5 affiches bij die... [Collection highlight]
OKNA ROSTA posters, ook wel ROSTA genoemd, werden ontworpen tussen eind 1919 en eind 1921, tijdens en onmiddellijk na de Russische Burgeroorlog. ROSTA was de naam van het Russische Telegraaf... [Collection highlight]
Das Haus der Kunst in München heeft een aantal Chinese posters uit de IISG collectie in bruikleen voor de tentoonstelling"Postwar: Art Between the Pacific and the Atlantic, 1945–1965".Een van de... [News]
Bij de Bijzondere Collecties van de UvA is vanaf 9 april de tentoonstelling GOED FOUT te zien. De tentoonstelling stelt een onderbelicht aspect van de bezettingsgeschiedenis aan de orde: de grafische... [News]
In Bangladesh, land met een woelig verleden en heden, is de poster als propagandamiddel zeer in trek.Overal zijn  posters te vinden, maar zelden worden ze systematisch bewaard. Daarom is het IISG... [News]
Het IISG bezit een fraaie collectie Mozambikaanse posters afkomstig uit de collectie van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA). Na een lange onafhankelijkheidsstrijd maakte Mozambique... [News]

Pagina's