Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

De Junta Pro-Desocupados (Werkloosheidsraad, opgericht 1931) in Lima, Peru, geloofde dat adequate huisvesting van arbeiders hun strijdbaarheid zou doen verminderen. Een door de Junta bedacht... [Item of the Day]
Van Marken was een van de eerste ondernemers in Nederland die zich ook om het sociale welzijn van zijn werknemers bekommerde. Na bestudering van buitenlandse voorbeelden besloot hij tot de bouw van... [Item of the Day]

Pagina's