Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

De eerste openluchtscholen in Nederland verrezen in de buurt van sanatoria en gezondheidskolonies voor kinderen met tuberculose. De 'Eerste Nederlandse Buitenschool' dateert van 1913 en stond in de... [Item of the Day]
Zonnestraaldag is een dag om te collecteren en fondsen te werven voor het sanatorium Zonnestraal in Hilversum. Dit ziekenhuis voor tuberculoselijders gaat officieel in 1928 open. De verpleegprijs is... [Item of the Day]
Henri Jean Vleminckx (1826-1906) pionierde op het gebied van de Belgische volksgezondheid. Deze forensisch geneeskundige benadrukte tijdens een cholera-epidemie in 1866 voor het eerst in België het... [Item of the Day]
Vanaf begin jaren '80 veroorzaakte de ziekte AIDS een groeiend aantal slachtoffers. Op 23 april 1984 werd een belangrijke doorbraak bereikt in het medische onderzoek met de ontdekking van het virus.... [Item of the Day]

Pagina's