Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

De beweging voor een onafhankelijk West-Sahara, Polisario werd officieel opgericht op 10 mei 1973 met het doel een eind te maken aan de Spaanse overheersing. Op de bijeenkomst klonk de leuze "door... [Item of the Day]
De Belgische communistische jeugd marcheerde op 24 april 1966 in de straten van Brussel tegen het imperialisme in Kongo. Kongo, de voormalige Belgische kolonie die sinds 1960 op eigen benen stond,... [Item of the Day]
La Charte Tunisienne is de spreekbuis van de Tunesische onafhankelijkheidsbeweging onder leiding van Habib Bourguiba (1903-2000). Op 6 februari 1937 klaagt La Charte over de 'belachelijke achterdocht... [Item of the Day]

Pagina's