Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Politieagenten waren het gezicht van de koloniale overheersing in een groot deel van de Maghreb. Voor de tegenstanders van het koloniale bewind vormden zij een overzichtelijk doelwit bij... [Item of the Day]
Op 19 december 1961 begon het Indiase leger onder het presidentschap van Nehroe met de inname van de Portugese kolonie Goa op het Indiase continent. Dit zette een golf van emigratie van 'Indo-... [Item of the Day]
De socialistische leider Samora Machel werd op 25 juni 1975 de eerste president van het onafhankelijke Mozambique. In zijn 'state of the union' toespraak riep hij Mozambique uit tot 'een... [Item of the Day]
Uit het dagboek van Poncke Princen, die wegens desertie uit het Nederlandse leger tijdens de koloniale oorlog in Indonesië een straf uitzat in kamp Tjisaroea, Java:"Het viel werkelijk mee vandaag.... [Item of the Day]
In de Overeenkomst van Lancaster House werd overeenstemming bereikt over de onafhankelijkheid van Rhodesië (Zimbabwe). De ondertekening op 21 december 1979 maakte aan einde aan de blanke regering van... [Item of the Day]
De nieuwe vlag van Suriname werd gepresenteerd op 25 november 1975, de dag van de onafhankelijkheid. Aan de vooravond van de onafhankelijkheid was een ontwerpwedstrijd uitgeschreven door de regering... [Item of the Day]
Sinds 1962 stond de voormalige Nederlandse kolonie West Irian onder protectie van de VN. Indonesië heerste er in de praktijk en had geen enkel mededogen met het zelfstandigheidsstreven van de Papoea-... [Item of the Day]
'Better to the hell than to be colonized again' wordt op 17 augustus 1945 in Djakarta op een tram gekalkt. Het is de dag van de Proclamasi, de dag waarop Soekarno voor zijn huis in Djakarta de rood-... [Item of the Day]
Op 20 juli 1947 worden in Indonesië politieke activisten gearresteerd en vastgezet door het Nederlandse leger. Die dag heeft de Nederlandse regering het politiek akkoord (van Lingaddjati, 1946)... [Item of the Day]
In 1975 maakte Mozambique zich los van Portugal. Onafhankelijkheidsdag wordt gevierd op 25 juni, en dat is ook de dag waarop, in 1962, de bevrijdingsbeweging Frelimo (Frente de Libertaçâo de... [Item of the Day]

Pagina's