Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Na de grote boekverbranding in Hitler-Duitsland van 10 mei 1933 maakte de Amsterdamse uitgeverij Allert de Lange het sommige schrijvers mogelijk uit de as te herrijzen. Een Duitse afdeling werd... [Item of the Day]
Op 21 april 1967 greep een militaire junta onder leiding van Georgios Papadopoulos in Griekenland de macht. Het nieuwe ‘nationaal-Griekse’ bewind zette vermeende tegenstanders gevangen. Onder hen was... [Item of the Day]
"Opten 12 marty 1639 zijn myn de 16 bladen met veelderley bloemen ende insecten geschoncken van een neef van Mr. Adriaen van Witvelt, schilder?"De gelukkige ontvanger die deze regels schreef voegde... [Item of the Day]
Provo's en beatniks zorgden voor onrustige jaren in de stad Milaan. In 1965 richtte Melchiore Gembino, na een pelgrimsreis naar Amsterdam, het blad 'Mondo Beat' op. Het kantoor van het blad werd een... [Item of the Day]
De eerste geslaagde implantatie van apentestikels in de mens dateert van 1920. Een Franse dokter van Russische afkomst, Serge Voronoff, voerde de operatie uit. Tegen 1930 liepen in Frankrijk zo'n 500... [Item of the Day]
De befaamde schilder Jan Sluijters ontving op 13 januari 1950 1568 gulden voor dit portret van Jan van den Tempel. De geportretteerde Van den Tempel was sociaal-democraat en minister van sociale... [Item of the Day]
Tekenaar Georges Rémi (Hergé) had niet de Sovjet-Unie bezocht toen hij op 10 januari 1929 het verhaal van Kuifje in de Sovjet-Unie publiceerde. De misstanden en het bedrog dat de held tegenkomt op... [Item of the Day]
'De internationale revue i 10 wil een orgaan zijn van alle uitingen van den modernen geest' kondigde het eerste nummer van 1 januari 1927 aan. I 10 was een podium voor de Stijl, Bauhaus en Dada en... [Item of the Day]

Pagina's