Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

  Always impressive to see parts of our beautiful collection. How nice that we can occasionally share this and loan material for beautiful exhibitions.In London a selection of photographs of... [News]
Vanmiddag werden in Londen de uitkomsten gepresenteerd van een Europees onderzoek naar antisemitisme en immigratie. Naast Nederland werd ook onderzoek gedaan in België, Duitsland, Frankrijk en het... [News]
Ms Lija I. L'vova, Director of the Gosudarstvennaia Obshchestvenno-Politicheskaia Biblioteka (GOPB, Socio-Political State Library) in Moscow, presented the IISH with a very rare first edition of... [News]
As economic citizenship was a pre-condition of full citizenship, the lack of economic autonomy was an important motivation during the early stages of the women’s movement. Independent of their class... [Publication]
Sommige historici beschouwen het verminken en doden van vee en andere dieren als een daad van sociaal protest. Een veroordeelde dierendoder in Norwich, Engeland, voegde aan zijn daad een geschreven... [Item of the Day]
Het recht op betaalde vakantie voor handarbeiders was in de negentiende eeuw nog lang niet gemeengoed. Ook verpleegsters werden in die tijd als handarbeidsters beschouwd. In juli 1864 begon het... [Item of the Day]
John Lincoln werd op deze dag gekerkerd in de Tower of London op de beschuldiging dat hij had aangezet tot rellen op de dag ervoor: Evil May Day. Evil May Day is de benaming geworden van een... [Item of the Day]
Deportatie van criminelen is de beste manier om de misdaadcijfers binnen de perken te houden. In de 18de eeuw was dit in Engeland een algemeen aanvaard principe. In 1785 werd een eilandje in de... [Item of the Day]
Halverwege oktober 1737 probeerden mijnwerkers in Cornwall gewapenderhand een graantransport tegen te houden en zich het graan toe te eigenen. Tinmijnwerkers uit Cornwall waren eersteklas... [Item of the Day]
De ellendige situatie van de doorsnee matroos stond in Engeland rond 1870 sterk in de belangstelling. Bijna 20 procent van 's lands zeevarenden liet het leven op zee en op sommige routes verging maar... [Item of the Day]

Pagina's