Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

De Industrial Workers of the World (IWW), beter bekend als Wobblies, dateren van 27 juni 1905. Deze revolutionaire syndicalistische vakorganisatie had eens massale aanhang onder landarbeiders,... [Item of the Day]
Op 25 april 1967 verscheen voor het eerst The Black Panther, officieel orgaan van de Amerikaanse Black Panther Party. Panters patrouilleerden in de straten van de zwarte ghetto's om hun broeders en... [Item of the Day]
In 1970 werd twee maal kort na elkaar een 'International Earth Day' afgekondigd. Beide dagen waren initiatieven van burgers uit de VS en bedoeld om aandacht te vragen voor het milieu en het behoud... [Item of the Day]
Op 15 april 1986 gaf de Amerikaanse president Reagan opdracht tot bomaanvallen op de "terroristische plaatsen" in Libië. Ongeveer 60 mensen werden gedood, onder wie de aangenomen dochter van Khadaffi... [Item of the Day]
John Humphrey Knowles, die op 13 april 1886 tot genoegen van velen overleed, predikte en praktiseerde de vrije liefde. Knowles was in 1848 de oprichter van de Oneida Commune nabij New York. Volgens... [Item of the Day]
Na de terdoodveroordeling van de Amerikaanse communisten Ethel en Julius Rosenberg wegens spionage voor de Sovjet-Unie kwam een wereldwijde solidariteitsactie op gang. In communistische gezinnen werd... [Item of the Day]
De eerste sociologische studie van de pooier verscheen op 3 februari 1931 en was van de hand van Chicago's kleurrijke dokter Ben Reitman. Reitman (1879-1942) was zelf afkomstig uit kringen van... [Item of the Day]

Pagina's