Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten 480.000 soldaten afkomstig uit de koloniën mee in het Franse leger. Marokkaanse, Somalische en Senegalese regimenten speelden een belangrijke rol in de slag bij... [Item of the Day]
Op 6 juli 1964 werd Nyasaland onafhankelijk en koos het de nieuwe naam Malawi. In een artikel in IRSH (55,2010, part 3) behandelt Erik Green de productie en arbeidsverhoudingen in de postkoloniale... [Item of the Day]
Vakbondscomité's van arbeiders in de Afrikaanse vestigingen van BATA-schoenfabrieken riepen op tot actie op 18 mei 1983. Ze eisten rechten op die arbeiders in het westen vertrouwd in de oren klonken... [Item of the Day]
In de zomer van 1935 begint de Italiaanse dictator Mussolini aan de voorbereidingen voor de inname van Ethiopië (Abessinië) door zijn troepen samen te trekken aan de grens met Eritrea. Bij de... [Item of the Day]
De beweging voor een onafhankelijk West-Sahara, Polisario werd officieel opgericht op 10 mei 1973 met het doel een eind te maken aan de Spaanse overheersing. Op de bijeenkomst klonk de leuze "door... [Item of the Day]

Pagina's