Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

The basic hypothesis of this volume is that currency patterns may tell us something about the spread of wage payments in specific societies in history. As far as wages are paid in currency, in... [Publication]
Een flash mob demonstratie van Filipijnse en Indonesische werksters en huishoudelijk personeel op het treinstation van Taipei, Taiwan. Zij vragen aandacht voor de beroerde positie van... [Item of the Day]
Zo'n 60 anarchisten uit China, Taiwan, Japan, Korea, Vietnam en India ontmoetten elkaar in de herfst van 1927 om te overleggen over de oprichting van een 'Oosterse Anarchistische Liga'. De Liga zou... [Item of the Day]
De brand in de Kader Speelgoedfabriek in Thailand op 10 mei 1993 wordt beschouwd als een van de ergste fabrieksrampen in de wereldgeschiedenis. Er vielen 188 doden, veelal jonge arbeidsters afkomstig... [Item of the Day]

Pagina's