Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Zimmerwald, wereldgeschiedenis van een dorp

ZImmerwald und Kiental, Weltgeschichte auf dem Dorfe (2015)* is een opstellenbundel over vele aspecten van de ZImmerwaldbeweging.
Oppositionele socialisten uit alle landen kwamen in 1915 en 1916 in deze dorpjes in het neutrale Zwitserland bijeen om te praten over een nieuwe Socialistsiche Internationale en over vrede. In de Russische delegatie figureerden zowel Trotski als Lenin.  "Zimmerwald" , althans de conferentie van die naam, wordt gezien als de voorafspiegeling van de Russische revolutie en de Komintern.

In de Sovjet-Unie verschenen vanaf 1925 dan ook allerlei jubelschriften over Zimmerwald. 
Hierdoor groeide het enthousiasme voor dit slaperige bergdorp tot immense proporties uit.
In de stad Jaroslavl' bestond lange tijd een Zimmerwaldstraat.
Julia Richers beschrijft in een soms hilarisch artikel hoe de brave, door-en door anticommunistische burgemeester van Zimmerwald in de jaren '60 een stortvloed van brieven ontving van Russische scholieren en pioniertjes die informatie voor hun werkstuk vroegen. "Hoe leeft de herinnering aan Lenin voort in uw stad? " Sommige verzoeken waren zelfs gericht 'aan de directeur van het Lenin-museum in Zimmerwald', hoewel dat niet bestond.

In de definitie van Pierre Nora is Zimmerwald een voorbeeld van een translocale lieu de mémoire.

De burgemeester heeft vermoedelijk niet geantwoord op de brieven, maar ze gelukkig wel bewaard.
Het IISG bewaart het archief van de Zimmerwaldbeweging en van veel individuele delegatieleden als Angelika Balabanova en Henriette Roland Holst, de enige Nederlandse afgevaardigde.  Zie ook Henriette Roland Holst en Zimmerwald, webpresentatie.

*Zimmerwald und Kiental, Weltgeschichte auf dem Dorfe. Bernard Degen, Julia Richers (hrsg). Zürich, Chronos Verlag, 2015

Blog: