Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

IISG Studies + Essays

 1. Joop C. Visser, Bedrijfsbezetting: Het verleden van een nieuw actiemiddel. Een historisch comparatief onderzoek naar de bedrijfsbezetting als industrieel actiemiddel 1873-1983, in het bijzonder in Italië 1920, Frankrijk 1936-37 en Nederland 1965-83 [Industrial sit-ins: the history of a new form of industrial action. A Historical comparative study on industrial sit-ins 1873-1983, with special focus on Italy 1920, France 1936-37 and the Netherlands 1965-83]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1986. ISBN 90-6861-006-6, viii + 432 pp.
 2. Loes van der Valk, Van Pauperzorg tot Bestaanszekerheid. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achtergrond van de overgang naar de Algemene Bijstandswet, 1912-1965 [From workhouse to welfare state. A study into the development of poor relief against a backdrop of the transition to the General Welfare Act 1912-1965]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1986. ISBN 90-6861-007-4, x + 345 pp.
 3. Hans Schippers, Zwart en Nationaal Front, Latijns georiënteerd rechtsradicalisme in Nederland, 1922-1946 [Black Front and National Front, Latin right-wing radicalism in the Netherlands, 1922-1946]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1986. ISBN 90-6861-009-0, xxx + 514 pp.
 4. Herman Nijenhuis, Werk in de schaduw. Club- en buurthuizen in Nederland, 1892-1970 [Work in the shadows. Clubs and Community centres in the Netherlands, 1892-1970]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1986. ISBN 90-6861-013.9, ix + 371 pp.
 5. Menno Eekman, Herman Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen. Twee studies [Left-wing socialism during the Interbellum]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1987. ISBN 90-6861-0163, 280 pp.
 6. Selma L. Sevenhuysen, De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland, 1870-1900 [The order of fatherhood. Political debates on unmarried motherhood, descent and marriage in the Netherlands, 1870-1900]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1987. ISBN 90-6861-017-1, 300 pp.
 7. Lex Heerma van Voss, Herman Diederiks (eds), Industrial Conflict. Papers presented to the Fourth Anglo-Dutch Conference on Labour History, Newcastle upon Tyne 1984. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988. ISBN 90-6861-018-x, 240 pp.
 8. Huub Wijfjes, Radio onder restrictie. Overheidsbemoeiing met radioprogramma's 1919-1941 [Radio under restriction. Government interference in radio programmes, 1919-1941]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988. ISBN 90-6861-021-x, 400 pp.
 9. Henny Buiting, Richtingen- en Partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland (SDP) [Conflicts on party line in the SDAP. The origins of the Social-Democratic Party in the Netherlands]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1989. ISBN 90-6861-022-8, 982 pp.
 10. Erik Nijhof, 'Gezien de dreigende onrust in de haven...' De ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965 [In view of threatened unrest in the docks... The development of labour relations in the Rotterdam docks, 1945-1965]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988. ISBN 90-6861-023-6, 492 pp.
 11. Lex Heerma van Voss, Frits van Holthoon (eds), Working Class and Popular Culture. Papers presented to the Fifth British-Dutch Conference on Labour History, Leiden 1986. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988. ISBN 90-6861-024-4, 243 pp.
 12. Peter Jan Knegtmans, Socialisme en Democratie. De SDAP in de crisis 1929-1939 [Socialism and Democracy. The SDAP caught up in class and national crisis, 1929-1939]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1989. ISBN 90-6861-030-9, 297 pp.
 13. Aad Blok, Dirk Damsma, Herman Diederiks, Lex Heerma van Voss (eds), Generations in Labour History. Papers presented to the Sixth British-Dutch Conference on Labour History, Oxford 1988. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1989. ISBN 90-6861-031-7, 170 pp.
 14. Luchien Karsten, De Achturendag. Arbeidstijdverkorting in historisch perspectief, 1817-1919 [The eight-hour day. Shorter working hours in historical perspective. 1817-1919]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1990. ISBN 90-6861-040-6, 350 pp.
 15. Karin Hofmeester, Van Talmoed tot Statuut. Joodse arbeiders en arbeidersbewegingen in Amsterdam, Londen en Parijs, 1880-1914 [From Talmud to Constitution. Jewish workers and labour movements in Amsterdam, Londen and Paris, 1880-1914]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1990. ISBN 90-6861-056-2, 148 pp.
 16. Bas van Dongen, Revolutie of Integratie. De Sociaal Democratische Arbeiders Partij in Nederland (SDAP) tijdens de Eerste Wereldoorlog [Revolution or Integration. The Social Democratic Labour Party during the First World War]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1992. ISBN 90-6861-064.3, 864 pp.
 17. Hans Jan Kuipers, De Wereld als Werkplaats. Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury [The World as a Workshop. On the education of Kees Boeke and Beatrice Cadbury]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1992. ISBN 90-6861-066-x, 232 pp.
 18. Boudien de Vries, Erik Nijhof, Lex Heerma van Voss, Maarten Prak, Willem van den Broeke (red.), De Kracht der Zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden. Opstellen aangeboden aan Theo van Tijn bij zijn afscheid als hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht [The Power of the Weak. Studies on labour and labour movements in the past]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1992. ISBN 90-6861-071-6, 448 pp.
 19. Henk van der Velden, Financiële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941. Medische armenzorg, ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizum en Amsterdam) [Financial accessibility to medical care, 1850-1941]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1993. ISBN 90-6861-078.3, 285 pp.
 20. Judith Schuijf, Een stilzwijgende samenzwering. Lesbische vrouwen in Nederland 1920-1970 [A conspiracy of silence. Lesbian women in the Netherlands 1920-1970]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1994. ISBN 90-6861-087-2, 459 pp.
 21. Liesbeth Bervoets, Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid. De verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in het sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling [Bringing up to social responsibility. The reconciliation of science, ethics and gender in the social work in the Netherlands at the turn of the century] Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1994. ISBN 90-6861-086-4, 183 pp.
 22. Lex Heerma van Voss, De doodsklok van den goeden ouden tijd. De achturendag in de jaren twintig [The death-knell for the good old days. The eight-hour day in the 1920s] Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1994. ISBN 90-6861-080-5, 368 pp.
 23. Pieter Koenders, Tussen christelijk réveil en seksuele revolutie. Bestrijding van zedeloosheid in Nederland met nadruk op de repressie van homoseksualiteit [From Christian revival to sexual revolution. The fight against obscenity in the Netherlands, especially the repression of homosexuality]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1996. ISBN 90-6861-110-0, 944 pp.
 24. Kees Mandemakers, HBS en gymnasium. Ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties, Nederland ca. 1800-1968 [College-preparatory secondary schools. Changes, structure, social background and academic achievement in the Netherlands, ca. 1800-1968]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1996. ISBN 90-6861-114-3, 384 pp.
 25. Stefan Dudink, Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901 [Virtuous Liberalism in the Netherlands 1870-1901]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1997. ISBN 90-6861-131-3, 304 pp.
 26. François Hendrickx, 'In order not to fall into poverty'. Production and Reproduction in the Transition from Proto-industry to Factory Industry in Borne and Wierden (The Netherlands), 1800-1900. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1997. ISBN 90-6861-143-7, 256 pp.
 27. Sandra Bos, 'Uyt liefde tot malcander'. Onderlinge hulpverlening binnen de Noord- Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820)['Love thy neighbour'. Mutual aid within the guilds of the Northern Netherlands in an international context]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1998. ISBN 90-6861-158-5, 400 pp.
 28. André Otto, Het ruisen van de tijd. Over de Theoretische Geschiedenis van Jan Romein [The tide of time. The theoretical history of Jan Romein]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1998. ISBN 90-6861-155-0, 304 pp.
 29. Joost van Genabeek, Met vereende kracht risico's verzacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de negentiende-eeuwse particuliere regelingen van sociale zekerheid. [Joining forces to reduce risks. The role of mutual aid in nineteenth-century private social security provisions]. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1999. ISBN 90-6861-172-0, 368 pp.
 30. Bibi Panhuysen, Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oud-kleerkopers en de gilden (1500-1800). Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 2000. ISBN 90-6861-190-9, 340 pp.
 31. Harald Deceulaer, Pluriforme patronen en een verschillende snit. Sociaal-economische, institutionele en culturele transformaties in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, 1585-1800. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 2001. ISBN 90-6861-208-5, 432 pp.
 32. Henk Wals, Makers en stakers. Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën omstreeks het eerste kwart van de twintigste eeuw. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 2001. ISBN 90-6861-209-3, 376 pp.
 33. Ivo Kuypers, In de schaduw van de grote oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid, 1914-1920. Amsterdam: Aksant, 2002; ISBN 90-5260-034-1, 304 pp., ill.