Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 54 (1991)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1991
Volume: 
54


J.W. Drukker, H.J. Brinkman en M.A. van Meerten
Economische ontwikkeling en de lengte van lotelingen: afgekeurd voor alle diensten?
1-15

J.S. Cramer
Lichaamslengte en economische omstandigheden tijdens de groei
16-21

Rainer Fremdling
De rol van de spoorwegen en de Duitse industrialisatie
22-49

N.J.P.M. Bos
Belastingenals bron voor de economische en sociale geschiedenis in de tweede helft van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor Limburg
50-101

H.A.R. Smidt
De regulering van de Nederlandse export van landbouwprodukten naar Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog
102-133

L.J. Touwen
Voordeel van veelzijdigheid; de economische ontwikkeling van Palembang en Djambi tussen 1900 en 1940
134-182

J.Th. Lindblad
Het bedrijfsleven in Nederlands-Indië in het Interbellum
183-211

G.P. den Bakkeren en W. van Sorge
Het onbenut arbeidsvolume in het Interbellum
212-240

Curricula vitae
241-243