Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 51 (1988)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1988
Volume: 
51


H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Het groene front in een gouden rand. 50 Delen jaarboek NEHA 1915-1987. B. Het jaarboek naar het goud
1-34

H.J. Brinkman, J.W. Drukker en B. Slot
J.W. Drukker en B. Slot, Lichaamslengte en reëel inkomen: een nieuwe schattingsmethode voor historische inkomensreeksen
35-79

J.L. van Zanden
De prijs van de vooruitgang? Economische modernisering en sociale polarisatie op het Nederlandse platteland na 1500
80-92

C. Vandenbroeke
Zuinig stoken. Brandstofverbruik en brandstofprijzen in België, Engeland en Frankrijk sinds de 15e eeuw
93-125

P. de Buck
De Russische uitvoer uit Archangel naar Nederland in het begin van de achttiende eeuw (1703 en 1709)
126-193

C. Kreeft
Economische groei in Nederland, 1815-1850
194-239

J.Th. Lindblad
De handel tussen Nederland en Nederlands-Indië, 1874-1939
240-298

A. Kamphues
Na Rhemrev. Arbeidsomstandigheden op de Westerse ondernemingen in de Buitengewesten van Nederlands-Indië, 1904-1938
299-337

Joh. de Vries
Levensbericht Andries Heerding
338-341

De schrijvers
342-343