Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 46 (1983)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1983
Volume: 
46


E.J. Fischer
Economisch-technologische aspecten van de ontwikkeling in het verkeers- en vervoerswezen
1-4 S.

Boom en P. Saal
Spoorwegaanleg en het beeld van de eerste helft van de negentiende eeuw
5-25

W. van den Broeke
De financiering en de financiers van de spoorwegen in Nederland. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1863- 1870
26-44

G.P. van de Ven
Verbetering van de Rijntakken tussen 1880-1920
45-59

J.C. Sepp
De overgang vanzeil naar motor in de binnenlandse scheepvaart 1900-1940
60-78

H. Lintsen
Segmentatie en innovatie. Nederlandse waterstaatsingenieurs en de waterbouwkundige technologie tussen 1800 en 1850
79-92

H. Schmal
Knellende stedelijke banden geslaakt? Railvervoer en het wonen tot aan de eerste wereldoorlog in het bijzonder in en rond Amsterdam
93-112

Ph. Kint en R.C.W. van der Voort
Stedelijke industriële arbeidsmarkt in1819: een modern kwantitatief economisch-historisch onderzoek
113-127

W.G. Heeres
De heffing van het paalgeld door Kampen en Amsterdam
128-141

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Zijdeteelt in Nederland in de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw
142-153

J.E.J.M. Burger en D.J. Roorda
Kanaalaanleg in Engeland 1750-1820
154-179

W. Fritschy
Spoorwegaanleg in Nederland van 1831 tot 1845 en de rol van de Staat
180-227

G.D. Homan
The business ventures of Fokkie Alting du Cloux and Oscar Raffield in the nineteenth century
228-237

W. de Vries Wzn.
Nicolaas Tetterode en zijn photogenetische gasmaatschappij N.V. Moment uit het kortstondig bestaan van een kleine, Amsterdamse oliegasfabriek (1867-1870)
238-264

P.Th. Kok
Het Elberfelder stelsel te Leeuwarden 1893-1913
265-312

I. Schöffer
Levensbericht Daniel Jeen Roorda
313-316

De schrijvers
317-318