Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 45 (1982)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1982
Volume: 
45


W.G. Heeres
Het paalgeld: een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse handelsstatistiek in het verleden
1-17

M. van der Velden
Havenarbeid, dragersgilden: Vergeten historie
18-38

L. Noordegraaf
Crisis? Wat voor crisis? Duurte, hongersnood en sociale politiek in de Republiek aan het einde van de zestiende eeuw
39-57

J.C. Riley
That your widows maybe rich: providing for widowhood in old regime Europe
58-76

F.J.A. Broeze
The international diffusion of ocean steamnavigation. The myth of the retardation of Netherlands steam navigation to the East Indies
77-95

A.H. Huussen
Coalitieverbod en stakingsvrijheid. Sociaal-rechtshistorische aspecten van de wet van 12 april 1872 (Stb. 24)
96-113

G. Collenteur, T. Dankert en W. Terwisscha van Scheltinga
Patentbelasting en economische structuur. Leeuwarden 1870-1890
114-153

J.J. Seegers
De conjuncturele ontwikkeling van Nederland tussen de twee wereldoorlogen. Een aanzet tot analyse van een aantal kenmerken van de cyclische beweging in tijdreeksen 1919-1939 154
154-186

J. Groenendaal
Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland
187-231

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Nederlandse zijdeteelt in de twintigste eeuw. Een onuitroeibaar geloof
232-292

W.J. van Hoboken
Levensbericht Simon Hart
293-297

De schrijvers
298-298