Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 44 (1981)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1981
Volume: 
44


H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Pre-moderne industrialisering in de Nederlanden. Opening van de zevende conferentie Maatschappijgeschiedenis, 24-25 april 1981
1-6

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Sectorsgewijze benadering van de premoderne industrialisering: een inleiding
7-10

J. Hollestelle
De Nederlandse steenbakkerij in de zeventiende en achttiende eeuw
11-21

G.J. Mentink
Fabricage van "klein geweer" te Culemborg in de periode 1759-1812. Een schets
22-30

P.W. Klein
Nederlandse glasmakerijen in de zeventiende en achttiende eeuw
31-43

J. de Visser
De Gentse katoenindustrie voor de industriële revolutie
44-50

C.A. Mandemakers
Enkele aspecten van de schoenmakerij in en bij de Langstraat omstreeks 1800-1860
51-60

P.M.M. Klep
Een factorsgewijze benadering van de pre-moderne industrialisering in de Nederlanden
61-64

Th.F. Wijsenbeek-Olthuis
Ondernemen in moeilijke tijden: Delftse bierbrouwers en plateelbakkers in de achttiende eeuw
65-78

K. Degryse
Vermogensmarkt en ondernemersgedrag te Antwerpen in de tweede helft van de achttiende eeuw
79-83

H. Houtman-De Smedt
Charles Proli als ondernemer
84-92

K.E. Sluijterman
Ondernemersgedrag in twee Nederlandse sigarenfabrieken, 1856-1865
93-102

G.G. Rensen
Arbeid en ondernemerschap in Nijverdal in de overgang van pre-industriële naar industriële maatschappij: de firma Salomonson omstreeks 1850
103-110

C.L.A. Lis
Problematiek relatie pre-moderne industrialisering en maatschappij
111-115

A.K.L. Thijs
De Zuidnederlandse stedelijke nijverheid en de pre-moderne industrialisering op het platteland
116-124

L. Noordegraaf
Tussen ambacht en manufactuur
125-135

C. Vandenbroeke
Krachtlijnen van de sociale- en economische mutaties in Vlaanderen tijdens de proto-industriële fase, 1650-1850
136-144

D. Damsma en L. Noordegraaf
Een vergeten plattelandsnijverheid. Vlasarbeid, bevolkingsgroei en proto-industrialisatie in Zuid-West Nederland 1700-1900 145
145-154

H.A. Diederiks
Dorpsstructuur en arbeidsmarkt in Holland omstreeks 1800. Enige aspecten
155-163

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Evaluatie in hoofdlijnen: de pre-moderne industrialisering in en na discussie
164-169

M.A.P.Meilink-Roelofsz
Hoe rationeel was de organisatie van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie?
170-190

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Een belastingsambtenaar als propagandist van de moerbezie- en zijdeteelt. R. Dufour in het Utrechtse, 1831-1843
191-210

I.J. Brugmansan het kantoor 211
Uit de geschiedenis van het kantoor
211-223

M. Wintle
"Plagerijen, hatelijkheden en onregt". Dutch tithing in the nineteenth century, with special reference to Zeeland 224
224-246

G.C.P. Linssen
De vreemdeling als gangmaker van de industriële ontwikkeling in Limburg gedurende de periode 1839-1939
247-266

C.A. Koopman
De economische geschiedenis van de Bergense school
267-283

Levensberichten
285-286

T.S. Jansma
Levensbericht Johannes Herman(n) Kernkamp
287-291

A.L. Van Schelven
Levensbericht Harm van Riel
290-296

De schrijvers
297-298