Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 43 (1980)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1980
Volume: 
43


F.C. Spooner
On the road to industrial precision: the case of coinage in the Netherlands (1672-1791)
1-18

H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Dominee J.F. Martinet en de Oeconomische Tak Zutphen 1778-1781
19-38

J. Mac Lean
Koperindustrie in Nederland 1750-1850
39-63

Annie Stolp
Het levenswerk van de uitvinder Ds. Bernardus Koning, zijn gaslicht en zijn gasmotor-experimenten (1778-1828)
64-104

Ph. Kint en R.C.W. van der Voort
Economische groei en stagnatie in de Nederlanden 1800-1850
105-153

F.L. van Holthoon
Beggary and social control. Government policy and beggary, particularly in the province of Groningen between 1823 and 1870
154-193

E.J. Fischer en R.E.M.A. de Peuter
Winstontwikkeling en kapitaalvorming in de Twentse katoennijverheid: de firma S.J. Spanjaard, 1833-1900
194-244

J.E.W. Koonen en K.J.M. Tercic
Het mijnreglement 1906 en hoe het tot stand kwam (vervolg)
245-297

E.D.J. Kruitbosch
Dertig jaar ervaring met economische integratie in Beneluxverband
298-312

De schrijvers
313-314