Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 41 (1978)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1978
Volume: 
41


F.L. van Holthoon
Wat is structureel bedreven sociale geschiedenis
1-22

J.A. Aertsen
Burger en beroep in de Middeleeuwen. Enkele kanttekeningen bij Max Webers beeld van het Middeleeuwse "Wirtschaftsethos"
23-85

P.J. Middelhoven
De Amsterdamse veilingen van Noordeuropees naaldhout, 1717-1808. Een bijdrage tot de Nederlandse prijsgeschiedenis
86-114

J.V.Th. Knoppers en F. Snapper
De Nederlandse scheepvaart op de Oostzee vanaf het eind van de 17e eeuw tot het begin van de 19e eeuw
115-153

F.K. Lotgering
Vreemdelingen in Japan. Aantekeningen bij de verzameling van Nagasaki- en Yokohama-kleurenhoutsneden
154-174

L. Blok en J.M.M. de Meere
Welstand, ongelijkheid in welstand en censuskiesrecht in Nederland omstreeks het midden van de 19e eeuw
175-293

H.J. Langeveld
Arbeidstoestanden op de ondernemingen ter oostkust van Sumatra tussen 1920 en 1940 in het licht van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeidscontracten
294-368

De schrijvers
369-369