Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 40 (1977)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1977
Volume: 
40


J.H. van Stuijvenberg
Traditionele en moderne economische geschiedenis
1-25

N.H. Schneeloch
"Praecautiën tegens de Pest". Pestgefahr in den Vereinigten Niederlanden 1720-1722
26-47

J.F.E. Bläsing
Nederlanders en Duitsers over zichzelf en over elkaar. Spiegel der wederzijdse economische betrekkingen in de 19e eeuw
48-65

F.J.A. Broeze
Whaling in the Southern Oceans. The Dutch quest for Southern Whaling in the Nineteenth Century
66-112

R.T. Griffiths
Eyewitnesses at the birth of the Dutch cotton industry 1832-1839
113-181

A. Postma
Het resultaat van een enquête naar de gedwongen winkelnering in 1888
182-198

N. Bremer
Vakbonden en apartheid in Zuid-Afrika
199-241

P. Boomgaard
De havenstaking van 1946 in Amsterdam en Rotterdam - confrontatie met conflict en stakingstheorieën
242-312

Levensberichten
313-314

A.S. Nolst Trenité
Levensbericht W. Suermondt Wzn
315-316

Bijdragen in de Jaarboeken, deel 31-40
317-321

De schrijvers
322-322