Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 39 (1976)

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek
ISSN: 
0167-7942
Year: 
1976
Volume: 
39


A.C. Carter
The journals of Ralph Davison, 1699-1700
1-6

B.S. Yamey
Ralph Davison's Accounting Journals
7-12

F.J.M. van den Eerenbeemt
Het huwelijk tussen filantropie en economie: een patriotse illusie (III)
13-100

Th.A. Stevers
Begrotingsnormering 1814-1939
101-147

L.A. van der Valk
Landverhuizers vervoer via Rotterdam in de negentiende eeuw
148-171

F.J.M. van Puijenbroek
De eerste ketting van Weverij De Ploeg N.V. Bergeyk 1921-1928
172-186

F.Henry Brookman
Zweden in Europees perspectief
187-240

M. van Driel
Zes paragrafen over Robert William Fogel's railroads
241-308

I. Vellekoop
Inventaris van de verzameling "Kleine Aanwinsten"
309-379

Levensberichten
381-382

A. de Froe
Levensbericht Ernst Crone
383-384

W.J. Wieringa
Levensbericht Jan Aart de Jonge
385-389

De schrijvers
390-390