Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

KNAW Humanities-cluster krijgt vaste vorm

Afgelopen maanden zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een KNAW Humanities-cluster. Bij dit initiatief zijn het Huygens ING, het IISG, het Meertens Instituut en het NIAS betrokken. Het belangrijkste doel is het vergroten van de samenwerking tussen deze instituten op verschillende terreinen.

Impact of Circulation

Er is een wetenschappelijk programma ontwikkeld, Impact of Circulation, waarin de geesteswetenschappelijke instituten samenwerken en waarvan onderdelen reeds zijn gestart. Het programma heeft als centrale en actuele vraag wat de effecten zijn van circulatie (o.a. migratie van bevolkingsgroepen) op de sociale, economische, talige en culturele structuur van de samenleving, in heden en verleden.

Digital Humanities

Daarnaast zijn plannen ontwikkeld op het gebied van digital humanities en digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen. CLARIAH, het nationale ESFRI Roadmap programma voor digitale infrastructuur, wordt in belangrijke mate gedragen door de geesteswetenschappelijke instituten in dit cluster.

Bedrijfsvoering en huisvesting

Naast een inhoudelijke vernieuwing beoogt het KNAW-cluster ook op het terrein van de bedrijfsvoering en de huisvesting samenwerking. De plannen om te komen tot een gemeenschappelijk bedrijfsbureau zijn in een gevorderd stadium.

In 2015 zijn ook de plannen voor de huisvesting van de samenwerkende instituten voltooid. Het Huygens ING en het Meertens Instituut worden samen met het NIAS gevestigd aan de Oudezijds Achterburgwal / Spinhuissteeg in het centrum van Amsterdam, niet ver van het Trippenhuis. Het Huygens ING en het Meertens Instituut verhuizen naar het Spinhuis, dat naast het Oost-Indisch Huis gelegen is. Aan de oude kloostertuin van het Sint Jorishof, dat deel uitmaakt van het complex van het Oost-Indisch Huis, wordt het NIAS gevestigd (in kaart zijn panden met rood omlijnd).

Het IISG blijft op zijn plek aan de Cruquiusweg te Amsterdam. Het ontwerp om de sfeervolle, oude panden geschikt te maken voor huisvesting van deze wetenschappelijke instituten is in grote lijnen gereed.

Naar verwachting wordt in het vroege voorjaar van 2016 begonnen met de verbouwing, zodat de instituten in de loop van 2016 kunnen verhuizen om zo de samenwerking verder gestalte te geven.

Bericht op website Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)

Posted: 
8 March 2016