Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Strafrechthervormers en hemelbestormers

Date: 
28 March 2008
Location: 
Amsterdam

Het eerste exemplaar van het boek Strafrechthervormers en hemelbestormers. Opkomst en teloorgang van de Coornhert-Liga zal door Hans Smits worden overhandigd aan prof.mr. L.H.C. (Louk) Hulsman, emeritus hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hulsman was de belangrijkste inspirator bij de oprichting van de Coornhert-Liga in 1971 en lange tijd het boegbeeld van deze vereniging voor strafrechthervorming. 

Hulsman zal kort ingaan op de inhoud van het boek, waarna prof. mr. Constantijn Kelk, medeoprichter van de Liga, iets zal vertellen over de ontwikkelingen in de strafrechtswetenschap aan het begin van de jaren zeventig. Kelk was toen medewerker op het Criminologisch Instituut, nu het Willem Pompe Instituut, in Utrecht. Hij is daar sinds 1980 hoogleraar strafrecht en penitentiair recht.

Tot slot zal prof. dr. René van Swaaningen ingaan op de vraag hoe het anno 2008 is gesteld met aan de Coornhert-Liga verwante organisaties in West-Europa. Van Swaaningen is bijzonder hoogleraar Internationaal Comparatieve Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was begin jaren negentig actief in de Coornhert-Liga.