Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Minisymposium: Slavernij in het Nederlandse imperium

Date: 
25 September 2014
Location: 
Trippenhuis, Kloveniersburgwal, Amsterdam

Twee slavingen. Collectie KITLVHet debat over het slavernijverleden beperkt zich in Nederland meestal tot de Atlantische slavenhandel. Minder bekend is dat in de vroegmoderne tijd (1600-1800) ook in Azië grote aantallen slaven verhandeld werden. Nederlanders in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie vervulden hierin zelfs een grote rol. Hoewel gekenmerkt door complexere handelsstromen, deden de omvang van het slavenbezit en de slavenhandel in Azië niet onder voor die in de Nederlandse Atlantische invloedssfeer.

In deze bijeenkomst -  organiastie IISG en KNAW -  worden de vormen van slavernij in het vroegmoderne Nederlandse imperium onder de loep genomen. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit verschillende gebieden (Paramaribo, Colombo en Batavia). Wat voor werk deden de slaven? Waar en hoe werden zij verhandeld? En hoe werkte de slavernij in de verschillende gebieden in latere eeuwen door?

Programma

18.00 uur

Inleiding Ulbe Bosma (IISG/KNAW)

Kate Ekama (Universiteit Leiden)
Casus: Slavernij in Colombo

Karwan Fatah- Black (Universiteit Leiden)
Casus : Slavernij in Paramaribo

Matthias van Rossum (IISG/KNAW)
Casus: Slavernij in Batavia

Synthese Gert Oostindie (KITLV/KNAW)

Moderator: Aukje Lettinga (IISG/KNAW)

20.00 uur Borrel


U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website van de KNAW.

 

Afbeelding: Twee slavinnen brengen versnaperingen op het bordes van een groot Bataviaas landhuis, Batavia, circa 1850. KITLV