Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Aankondiging. Vakbondsverhalen in Pakhuis de Zwijger.

Date: 
19 December 2017
Location: 
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam


Dinsdag 23 januari 2018, vanaf 20.00 uur in de Grote Zaal van Pakhuis de Zwijger. Met onder meer Sheila Sitalsing (De volkskrant), Bahram Sadeghi (moderator) en Kitty Jong (vicevoorzitter FNV).  

Een avond over verleden, heden en toekomst van de vakbeweging.

Op 23 januari 2018 organiseren we Vakbondsverhalen, een avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam met als thema saamhorigheid. Op deze avond lanceren we 50 inspirerende, spannende, mooie, ontroerende verhalen over de vakbondshistorie. Met filmpjes waarin (oud)-FNV-ers worden geïnterviewd (onder meer Agnes Jongerius, Anya Wiersma, Arie Groenevelt, Said Affalah, Kees Driessen, Henk Muller, Soheilah Rodjan). Maar ook verhalen over belangrijke momenten in het verleden van de vakbeweging, historisch beeldmateriaal, podcasts en meer. 

Deze verhalen, in vele vormen, zijn verzameld op de website Vakbondsverhalen, ze zullen worden opgenomen in de collectie van het IISG én wijd verspreid worden via allerlei kanalen als social media en websites van partners zoals de FNV.

Is er nog toekomst is voor de vakbeweging in Nederland?

Tijdens deze avond starten we met het verleden van de vakbeweging maar willen we ook naar de toekomst kijken. De 50 verhalen laten ons zien dat vakbonden er niet voor niets waren en veel betekend hebben voor de Nederlandse samenleving. Maar hoe is dat anno 2018? Hoewel steeds minder mensen zich herkennen in het gedachtegoed van de vakbond en het ledenaantal daalt, valt er nog altijd veel te zeggen voor de kracht van saamhorigheid onder werknemers en (schijn)zelfstandigen. Hoe kunnen we onderzoeken wat ons bindt in plaats van verdeelt? Hoe creëren we nieuwe saamhorigheid en collectieve actiemogelijkheden? Hoe geven we mensen het gevoel dat de systemen nog wel te veranderen zijn? Of is de arbeidsmarkt te versplinterd en is gemeenschappelijke grond vinden onmogelijk geworden? Zoeken we eigenlijk nog wel naar saamhorigheid? Welke rol heeft de vakbond daar in?

Programma Vakbondsverhalen 23 januari Grote Zaal

19.45 uur Inloop
Opening door moderator Bahram Sadeghi
Welkom door Henk Wals, directeur IISG      
Trailer Vakbondsverhalen
Presentatie Sjaak van der Velden, vakbondshistoricus IISG 
Column Sheila Sitalsing
Fragment filminterview 
Interview Kitty Jong (vice-voorzitter FNV)
Panelgesprek Kitty Jong, Roos Wouters, Menno Tamminga en Irene Hemelaar
22.00 uur Einde