Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Auke P. Jacobs (1952 -2016)

Op 29 april j.l overleed Dr. Auke P. Jacobs. Hij was bestuurslid van de Vrienden van het IISG van 2010 tot en met 2015.

Dr. Auke P. Jacobs studeerde Spaans in Amsterdam, Salamanca en Madrid en verrichtte promotieonderzoek in het Archivo General de Indias te Sevilla. Zijn historische belangstelling maakte hem bewust van de vele verschillen die er tussen de verschillende Spaanssprekende landen bestaan en hoe die zich hebben ontwikkeld.
Sedert 1988 werkte Auke Jacobs als tolk en vertaler, o.a. voor Van Dale Lexicografie B.V. als redacteur Spaans en Nederlands van de handwoordenboeken Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans, werkzaamheden die hij combineerde met docentschappen taalverwerving, cultuurgeschiedenis en vertalen aan respectievelijk de Volksuniversiteit te Amsterdam, de Radboud Universiteit te Nijmegen en ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen te Utrecht. Vanaf 2009 werkt Auke Jacobs nog uitsluitend als gerechtstolk en -vertaler.
(Bron Alianza vertalers)