Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Browse website

Studiemiddag over reclame en visuele cultuur in de Lage Landen Programma (pdf) [Event]
'Over de zin en onzin van kwantitatief verenigingsonderzoek'Studiemiddag van de Werkgroep Verenigingsgeschiedenis in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en... [Event]
Lancering website Agnes Jongerius (historica en voorzitter FNV) lanceerde de website Vakbeweging in de Oorlog.  Vakbeweging in de Oorlog is een websiteproject van het IISG en de Stichting Vrienden... [Event]
PresentatieTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis Het nieuwe TSEG verenigt al het goede van zijn voorgangers (TvSG, Neha-Jaarboek en Neha-Bulletin). Het verschijnt vier keer per jaar,... [Event]
Studiedag Tussen 1999 en 2003 stelde het ministerie van VWS een niet onaanzienlijk bedrag beschikbaar voor historisch onderzoek naar de repressie van homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In... [Event]
On 5 July 2007, exactly 100 years after the merger which created Royal Dutch Shell, IISH research fellow Jan Luiten van Zanden presented a study into the history of Royal Dutch Shell at Shell... [Event]
Symposium, boekpresentatie en de finissage van een kleine tentoonstelling met Multatuliana uit de collecties van het Persmuseum en het IISG.Het programma van het symposium:Dennis Bos: Welkom en... [Event]
Tentoonstelling en boekpresentatie "Met de buik het brood achterna" is een expositie, door auteur Milena Mulders samengesteld uit het verzameld beeldmateriaal bij haar boek Met de buik het brood... [Event]
Presentatie Website Op 27 april 2005 start het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Daarmee wordt een uniek monument op internet gelanceerd waarin gegevens zijn opgenomen van alle joden... [Event]
BackgroundFollowing an aborted coup attempt in October 1965, the Indonesian military organized what turned out to be one of the most horrifying massacres of the twentieth century. More than half a... [Event]

Pages